Organización directiva y profesional

Composición Junta Directiva:

Presidente: Manuel Álvarez Esmorís.
Vicepresidente: Ricardo Santos Rodríguez
Tesorero: Jose Antonio Candal Uzal
Secretario: Xusto Fernández Fernández.
Vocales:
Jesús Díaz Gay
Mª Mar Rodríguez Barreiro
Jose Abel Cotelo Suarez
Jaime Vázquez Caneiro.
Mª Teresa Ruocco Lippolis

Composición Equipo Técnico:

Gerencia: Pepe Rodríguez Díaz.
Dirección Programas: Beatriz Peña.
Administración: Isabel Rodríguez.
Soporte y Comunicación: Ana Galdo.
Responsables Programas:
Beatriz Peña.
Ana Galdo.
Lucía Álvarez.
Alberto Bello.
Borja Dorado.
Mª José España.
Andrés Vidal.